RAPORT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA FURNIZAREA GAZELOR NATURALE 2022