Germania

Piața combustibilelor GNC din Germania a primit un stimul pentru dezvoltare la începutul anilor ’90 al secolului trecut. Atunci, inițiativa a venit din partea statului, ghidată de motivele diversificării energiei și reducerea dependenței de petrol, precum și combaterea schimbărilor climatice.

Flota de vehicule care funcționează pe bază de gaze naturale comprimate constituie aproximativ 98 de mii de vehicule, iar numărul stațiilor de vânzare a metanului este 836 unități. Ponderea vehiculelor cu gaze naturale în flota totală de vehicule din Germania este de 0,2%. Gazele naturale comprimate reprezintă doar 0,3% din consumul total de combustibil în transport. Din 2020, unele stații de alimentare cu GNC au trecut la vânzarea exclusiv a biometanului.

Peste 200 de companii sunt implicate în vânzarea gazelor naturale. În același timp, cei mai mari jucători – Uniper (E.ON) și EWE – dețin doar 8 și respectiv 7% din stalațiile de alimentare cu gaz.

Marele corporații auto precum sunt Volkswagen, Audi, Man și Scania produc vehicule cu motor care funcționează pe gaz. Ponderea covârșitoare a vehiculelor care funcționează pe bază de metan (aproximativ 90%) sunt automobilele private.

Principalul mecanism pentru stimularea dezvoltării pieței GNC de către guvernul federal sunt preferințele fiscale acordate persoanelor care dețin vehicule cu GNC. Pe baza faptului că taxa de transport este calculată proporțional cu volumul motorului și emisiile de dioxid de carbon, taxa pentru proprietarii vehiculelor care funcționează pe gaz este în medie cu 80% mai mică decât pentru proprietarii de vehicule din aceeași clasă cu benzină sau motorină motor.