09 iunie 2020
Atitudine respectuoasă față de mediul înconjurator

O direcție importantă de dezvoltare durabilă a companiei „Transautogaz” SRL este satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface nevoile și aspirațiile umane.

Astfel, atunci cînd apare necesitatea evacuarii deseurilor acumulate în urma procesului tehnologic, deseurilor generate de reparații și deserviri curente ale utilajelor, „Tansautogaz” SRL înainte de a lua decizii analizează foarte atent impactul posibil asupra mediului înconjurator.

Recent a aparut necesitatea să reciclăm mai mult de 5 tone lichid de răcire tehnic, folosind cea mai optimală metoda de colectare, cu cel mai mic efect nociv asupra mediului înconjurător.

După un studiu aprofundat am decis să apelăm la serviciile de colectare, transport și gestionare a deşeurilor cu I.P. „MoldRec” (Garda de Reciclare), căreia i s-au impus cerinţe legate de protecţia mediului înconjurător. „Tansautogaz” SRL a decis să urmeze principiile răspunderii sociale, în scopul de a elimina impactul negativ pe care acestea îl pot avea asupra mediului.