18 februarie 2020
Rezultatele activităţii „Transautogaz” SRL pentru anul 2019

„Transautogaz” SRL a înregistrat rezultate impunatoare în activitatea sa economică pentru anul 2019.

  • Volumul vânzărilor de gaze naturale comprimate în 2019 s-a ridicat la 20,5 milioane m³, ceea ce este cu 3,5 milioane m³ sau cu 20,6% mai mult decât în 2018. Valoarea maximă a acestui indicator a fost observată în a doua jumătate a anului 2019, oferind o creștere de 35%.
  • Veniturile din vânzări în 2019, inclusiv alte venituri, au atins 159 milioane lei, ceea ce este cu 26,9 milioane lei sau cu 20,4% mai mult decât în perioada corespunzătoare anul trecut. Creșterea de 39% a fost realizată începând cu a doua jumătate a anului 2019.
  • În perioada de raportare, costurile și cheltuielile s-au ridicat la 134,3 milioane lei, care este cu 21,4 milioane lei sau cu 19% mai mult decât nivelul costurilor și cheltuielilor din anul precedent, datorită creșterea nivelului de vânzări.
  • Conform rezultatelor anului 2019, valoarea profitului până la impozitare a atins suma de 24,6 milioane lei, care a depășit valoarea anuală pentru 2018 cu 5,5 milioane lei sau cu 30,6%.
  • Impozitele, taxele și alte plăți au fost transferate către bugete, precum și fonduri extrabugetare de stat în sumă de 19,4 milioane de lei în 2019, care este de 2,5 milioane de lei sau cu 14,7% mai mult decât în 2018.

Notă: „Transautogaz” SRL este operatorul reței de SAAGC — stații de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate și face parte din grupul întreprinderilor SA „Moldovagaz”

Mai detaliat cu indicatorii economico-financiari, puteți face cunoștință aici: