Furnizarea gazelor naturale

SRL „Transautogaz” furnizează gaze naturale consumatorilor noncasnici din Republica Moldova în baza licenței de furnizare a gazelor naturale la prețuri nereglamentate Seria AC Nr. 001440 din 11.02.2020.

Raporturile juridice dintre furnizor, operatorul de sistem și consumatorul final sunt reglementate de Legea cu privire la gazele naturale Nr. 108 din 27.05.2016, Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE Nr. 113/2019 din 19.04.2019 și alte acte normative.

Selectați anul
08 aprilie 2024
RAPORT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA FURNIZAREA GAZELOR NATURALE 2023
Încheierea
contractelor
Detalii
Deconectarea
de la rețea
Detalii
Reconectarea
la rețea
Detalii
Schimbarea
furnizorului
Detalii

Încheierea contractelor

Încheierea contractelor

Contractul de furnizare a gazelor naturale consumatorul noncasnic Contractul de furnizare a gazelor naturale consumatorul noncasnic se prezintă la oficiul companiei Transautogaz la adresa:or. Chișinău, str. A. Pușkin, 64, etajul 9 cu următoarele documente:

Descărcarea contractului
1.
Cerere – model cerere descărcarea documentului
2.
Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, copiile certificatelor de atribuire a codurilor: fiscal şi TVA.
3.
Actele ce confirma dreptul de semnare a contractului, şi anume:
  • extrasul din Registrul de stat a persoanelor juridice;
  • copia buletinului de identitate al directorului întreprinderii;
  • procura autentificată notarial şi copia buletinului de identitate a persoanei împuternicite, în cazul semnării contractului de furnizare a gazelor naturale de o persoană împuternicită.
4.
Documente care atestă dreptul de proprietate:
pentru proprietar:
  • extrasul din registrul bunurilor imobile (valabil 2 luni de la data eliberării);
  • contract vânzare-cumpărare;
  • proces-verbal de dare în exploatare a imobilului înregistrat la ASP, etc.
pentru locatar (arendaș)
  • copia buletinului de identitate;
  • extrasul din registrul bunurilor imobile eliberat de Oficiul cadastral teritorial;
  • copia contractului de locațiune (arendă) (înregistrat la Oficiul cadastral teritorial dacă termenul de arendă este de 3 ani şi mai mult);
  • scrisoare de garanție de la proprietarul imobilului (dacă proprietarul imobilului este persoană fizică, se autentifică la notar) – model scrisoare.
5.
Fișa de constatare a pregătirii tehnice a locului de consum, anexată la acordul tehnic încheiat între consumatorul noncasnic și operatorul sistemului de distribuție.

Deconectarea
de la rețea

Conform pct.105 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale Nr. 113/2019 din 19.04.2019 (în continuare – Regulament), Furnizorul este în drept să solicite deconectarea, iar operatorul de sistem va deconecta în termen de cel mult 10 zile lucrătoare instalațiile de gaze naturale ale consumatorului noncasnic în următoarele cazuri:

1.
Neachitarea plăților pentru gazele naturale utilizate la locul de consum, la expirarea termenului de 10 zile calendaristice din data-limită de plată a facturii, prezentată consumatorului noncasnic;
2.
La expirarea termenului contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă consumatorul noncasnic nu solicită prelungirea lui;
3.
Refuzul consumatorului noncasnic de a încheia contract de furnizare a gazelor naturale cu furnizorul de ultimă opțiune după preluarea consumatorilor finali de către acesta în condițiile prezentului Regulament;
4.
Refuzul consumatorului noncasnic de a încheia contract de furnizare a gazelor naturale cu un furnizor după expirarea termenului furnizării de ultimă opțiune, cu o notificare prealabilă a consumatorului cu 15 zile calendaristice;
5.
La solicitarea consumatorului noncasnic.

Deconectarea
de la rețea

Conform pct.105 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale Nr. 113/2019 din 19.04.2019 (în continuare – Regulament), Furnizorul este în drept să solicite deconectarea, iar operatorul de sistem va deconecta în termen de cel mult 10 zile lucrătoare instalațiile de gaze naturale ale consumatorului noncasnic în următoarele cazuri:

Reconectarea la rețea

Conform pct.117 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale Nr. 113/2019 din 19.04.2019, consumatorul final este în drept să solicite furnizorului reconectarea instalațiilor de gaze naturale la rețeaua de gaze naturale după înlăturarea motivelor care au dus la deconectarea instalațiilor sale de gaze naturale.

Furnizorul solicită operatorului de sistem, iar ultimul este obligat să reconectează la rețeaua de gaze naturale instalațiile de gaze naturale ale consumatorului final în termen cât mai scurt posibil, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data achitării de către consumatorul final a tarifului pentru reconectare.

Schimbarea furnizorului

Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale № 363/2020 din 25.09.2020 stabileşte etapele procesului de schimbare a furnizorului, termenele şi condiţiile generale de schimbare a furnizorului de gaze naturale, drepturile şi obligaţiile participanţilor la acest proces.

Schimbarea furnizorului de gaze naturale – procedură prin care un consumator final decide, prin opţiune liber exprimată, să înceteze raportul contractual cu furnizorul actual pentru toate sau pentru unele locuri de consum şi să încheie contract de furnizare a gazelor naturale cu un furnizor nou. Cererea de schimbare a furnizorului de gaze naturale este necesar să fie completată conform exemplului.

Schimbarea furnizorului

Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale № 363/2020 din 25.09.2020 stabileşte etapele procesului de schimbare a furnizorului, termenele şi condiţiile generale de schimbare a furnizorului de gaze naturale, drepturile şi obligaţiile participanţilor la acest proces.

Contacte

Pentru informații suplimentare, precum reclamații și sugestii, ne puteți contacta în următoarele moduri:

Adresa

or. Chișinău, str. A. Pușkin, 64, etajul 9

Programul de lucru

Luni - Vineri: 08:00 - 17:00

022-578-871 info@transautogaz.md