Furnizarea energiei electrice

SRL „Transautogaz” furnizează energia electrică consumatorilor noncasnici din Republica Moldova în baza licenței de furnizare a energiei electrice la prețuri nereglamentate Seria AC Nr. 001464 din 07.07.2020.

Raporturile juridice dintre furnizor, operatorul de sistem și consumatorul final sunt reglementate de Legea cu privire la energia electrică Nr. 107 din 27.05.2016, Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea ANRE Nr. 169/2019 din 31.05.2019 și alte acte normative.

Cadrul normativ:
Legea cu privire la energia electrică
Legea cu privire la energetică
Regulament privind furnizarea energiei electrice
Regulament privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică
Model de acte:
Cerere de încheire a contractului
Informația și lista actelor pentru încheierea contractului
Contractul de furnizare a energiei electrice
Cerere de procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică

Contacte

Pentru informații suplimentare, precum reclamații și sugestii, ne puteți contacta în următoarele moduri:

Adresa

or. Chișinău, str. A. Pușkin, 64, etajul 9

Programul de lucru

Luni - Vineri: 08:00 - 17:00

022-578-871 info@transautogaz.md