Furnizarea energiei electrice

SRL „Transautogaz” furnizează energia electrică consumatorilor noncasnici din Republica Moldova în baza licenței de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate Seria AC Nr. 001464 din 07.07.2020.
Raporturile juridice dintre furnizor, operatorul de sistem și consumatorul final sunt reglementate de Legea cu privire la energia electrică Nr. 107 din 27.05.2016, Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea ANRE Nr. 169/2019 din 31.05.2019 și alte acte normative.

Contacte

Pentru informații suplimentare
și reclamații ne puteți
contacta prin următoarele metode:

Adresa

mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin, 64, etajul 9

Orar de lucru:

+373 (22) 578-874